3. Masterclass ‘Blijven wonen in de eigen gemeenschap I’

Planvorming voor een collectieve woon(zorg)voorziening

Steeds meer bewonerscollectieven maken zich zorgen over het welzijn en de zorg voor hun ouderen. Regelmatig worden ouderen, bij toenemende zorgbehoefte, gedwongen te verhuizen naar een woonvoorziening buiten het eigen dorp of de eigen wijk, weg van familie en sociale contacten. Steeds meer gemeenschappen maken daarom plannen om kleinschalige woonzorgvoorzieningen te realiseren in de eigen gemeenschap, zodat mensen goed oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde buurt.

Ontwikkeldoelstellingen

Na het volgen van deze masterclass bent u als initiatief in staat om bewuste keuzes te maken op de volgende aspecten:

  • Welke positie en welke mate van regie wilt u als initiatiefgroep hebben?
  • Welke stakeholders hebben we en hoe houden we ze betrokken en gecommitteerd?
  • Welk proces kunnen we verwachten, hoe bereiden we ons daarop voor?
  • Welke randvoorwaarden moeten we op orde krijgen om van een globaal plan naar een gedragen projectvoorstel te komen?
  • Welke elementen bevat een goede haalbaarheidsstudie?
  • Welke aanvullende kennis, middelen en ondersteuning hebben we nodig?

Opzet en werkvorm

Tijdens de masterclass wordt afgewisseld tussen inspirerende verhalen uit de praktijk en toelichting en gebruik van praktische modellen om toe te passen op uw eigen situatie. Ook maken we ruimte voor peer-to-peer learning binnen de groep. De volgende aspecten komen aan bod tijdens de masterclass:

  • Start met kennismaking en een korte introductie op het thema (inspiratievideo bewustwording ouder worden);
  • U bewust worden van de positie die u als initiatiefgroep kiest;
  • Welke rol wilt u nemen t.o.v. stakeholders en hoe houdt u de regie op het proces;
  • Bespreking van de belangrijkste milestones en randvoorwaarden om te komen tot een gedragen en haalbaar plan dat in meer detail uitgewerkt kan worden.

Doelgroep

Voor bewonerscollectieven en ambtenaren/professionals die in een proces zitten om de haalbaarheid van een kleinschalige woonzorgvoorziening in collectief beheer te bepalen voor een dorp of buurt.

Deelnemers vertegenwoordigen een collectief/ initiatiefgroep met een gemeenschappelijke visie, een globaal plan en optie(s) voor een geschikte locatie.

Samenwerkingspartners

Deze masterclass wordt aangeboden vanuit een samenwerking tussen: NLZVE, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en KNHM foundation.

Leergang Goed oud worden in de wijk

Deze masterclass is één van de vier onderdelen van de Leergang Goed oud worden in de wijk. U kunt de onderdelen los volgen, of meer doen. Volgt u alle vier, dan kunt u de certificaten voor de losse onderdelen omruilen voor een enkel certificaat. Maar eerst, waar gaat deze leergang over? Mensen worden steeds ouder en Nederland vergrijst. Steeds meer ouderen blijven thuis wonen. In de Leergang Goed oud worden in de wijk komen uitdagende vragen aan de orde die van betekenis zijn voor oudere inwoners van wijken en buurten en mensen die vanuit hun vak of passie met oudere inwoners te maken hebben. We beginnen met een module over ouder worden en oud zijn. Inzicht daarin helpt u bij het werk voor en met ouderen in de wijk. De tweede module gaat in op activiteiten met ouderen, ter inspiratie en vol met nuttige tips&tricks. De derde module gaat over blijven wonen in de eigen gemeenschap. Steeds meer bewoners van wijken maken plannen om kleinschalige woon(zorg)voorzieningen te realiseren. Maar hoe pakt u dat aan? De vierde en laatste module gaat hier nog een stuk dieper op in en richt zich met name op de financiering hiervan: het maken van een realistische investeringsbegroting en het opbouwen van een goed bedrijfsmodel.

« terug naar aanbod

Docenten

Bert Arts

Adviseur bij KNHM foundation

Lees meer

Maurice Bergmans

voorzitter bij Residence De Stek,

Lees meer

Pieter Rozema

programma manager bij KNHM foundation

Lees meer

Samenwerking partners

Fonds Sluyterman van Loo

Lees meer

KNHM foundation

Lees meer

NLZVE

Lees meer

Stichting RCOAK

Lees meer

Thema

Ouder worden

In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Zal het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden bieden om deze groei te realiseren? Actieve... Lees meer

Vastgoed

Steeds meer gemeenschappen maken plannen om kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de eigen gemeenschap te realiseren, zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde buurt.... Lees meer

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.