Masterclass ‘Werken aan een lokale dementievriendelijke gemeenschap’

Van etiket naar attitude

Het uitgangspunt van een dementievriendelijke gemeenschap (DVG) is dat mensen met dementie volwaardige burgers zijn die zoveel mogelijk deel uit blijven maken van de samenleving. Het aantal mensen met dementie stijgt de komende jaren en daarbij is de verwachting dat het aantal thuiswonende mensen met dementie stijgt naar 80% (nu 70%). Deze ontwikkelingen vragen veel van mantelzorgers. Daarom is het belangrijk als gemeenschap zorg te dragen voor de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun mantelzorgers.

In deze masterclass worden concrete handvatten aangereikt om te werken aan een DVG. Hiertoe begint u met het vormen van een lokaal netwerk. Wie heeft u hiervoor nodig en hoe start u dit? We introduceren een stappenplan, bepalen de doelen, zorgen voor een duurzame aanpak en laten zien hoe u de effecten van dit initiatief inzichtelijk kunt maken.

Ontwikkeldoelstellingen

 • Kennis over actuele sociale en maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. dementie en dementievriendelijk;
 • Kennis over de kenmerken van een dementievriendelijke gemeenschap;
 • Handvatten om stapsgewijs te werken aan een toekomstgericht DVG-netwerk;
 • Handelingsperspectief voor diverse betrokkenen in een dementievriendelijke gemeenschap;
 • Uitwisseling met betrokkenen uit andere gemeenten.

Opzet en werkvorm

In de masterclass gaat u aan de slag met afwisselende werkvormen, zoals individuele-/groepsopdrachten, serious gaming en uitwisseling met de mededeelnemers. Ook wordt er gebruik gemaakt van informatiemateriaal en werkboeken.

 • Kennismaking
 • Daarom DVG: Kader en recente maatschappelijke ontwikkelingen en verschuivingen
 • Introductie Brabantse procesaanpak DVG
 • Impactmonitoring en impactspel
 • Doelstellingen van een DVG
 • Selectie en uitwerking doelstellingen
 • Volhoudbaarheid
 • Regionale en stedelijke aanpak

In subgroepen werken we het DVG-concept verder uit, vanuit uw eigen rol in het lokale netwerk. Daarnaast kijken we naar kenmerken van uw gemeente en reiken we manieren aan om van daaruit te bepalen waar je de focus op kunt leggen.

Doelgroep

Voor ambtenaren, beleidsmedewerkers, vrijwilligers en professionals (van sportclub tot bibliotheek en van supermarkt tot buurthuis) met belangstelling voor het thema ‘leven met dementie’ en werken aan lokale dementievriendelijke en zorgzame gemeenschappen.

« terug naar aanbod

Docenten

Wies Arts

Programmamanager Dementievriendelijk Brabant bij Stichting Zet Brabant

Lees meer

Thema

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Denk aan een... Lees meer

Ouder worden

In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Zal het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden bieden om deze groei te realiseren? Actieve... Lees meer

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.