2. Masterclass ‘Activiteiten met ouderen’

Inspiratie op locatie

Actieve bewoners starten een eigen initiatief of zijn daarmee al een eind op weg en beroepskrachten geven vaak begeleiding. Deze masterclass op locatie maakt u wegwijs in het organiseren van activiteiten voor de ouderen in de wijk. Wij doen suggesties voor wat u zou kunnen doen in uw eigen situatie, u krijgt tips over wat wel en niet te doen en er worden voorbeelden gegeven van wat werkt.

Opzet en werkvorm

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de masterclass:

 • Start met kennismaking en een korte introductie op het thema
 • Het verhaal van het lokale initiatief ter inspiratie
 • Verschillende praktijkaanpakken van welzijn en zorgactiviteiten voor ouderen.
 • Wat leren we hier samen uit?
  • Wat is urgentie, noodzaak en/of collectieve ambitie?
  • Hoe begint u?
  • Inventarisatie van wat er al is in het dorp / de wijk
  • Hoe ver kan en wilt u gaan?
  • Stakeholderanalyse
  • Hoe komt u in contact met de gemeente en andere stakeholders? Rol wijkwerkers/professionals
  • Behoeftepeiling bij bewoners
  • Werven van vrijwilligers
  • Organisatie van activiteiten
  • Organisatievorm van het initiatief
  • Gedeeld eigenaarschap bij de gemeenschap
  • Formuleer zelf u stappenplan voor de komende maanden.
  • Aanrijking van hulpmiddelen / instrumenten zoals: dialoog gemeenschapskracht, actiemodel, stakeholderanalyse, ABCD methode, instrumentarium werken met energie, maken wijkgezondheidsprofiel
  • Tips & tricks – waar kunt u hulp krijgen?

De masterclass bestaat uit een 3 uur durende masterclass op locatie en een 1 uur durende terugkombijeenkomst via Zoom die ongeveer drie maanden later zal worden gehouden.

Doelgroep

Actieve bewoners die een initiatief willen starten (oriëntatiefase), initiatiefnemers die in start- of ontwikkelfase zitten; begeleiders (ZZP of wijkwerkers) die ondersteuning bieden in deze fase.

Onderdeel van de leergang ‘Goed oud worden in de buurt’.

Docent

De hoofddocent heeft ruimschoots kennis en ervaring m.b.t. de inhoud opgedaan en heeft tevens didactische ervaring bij het geven van opleidingen. Naast de hoofddocent kan er een co-docent zijn die actief is op de locatie waar de masterclass wordt georganiseerd.

Samenwerkingspartners

Deze masterclass wordt aangeboden vanuit een samenwerking tussen: NLZVE, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en KNHM foundation.

Leergang Goed oud worden in de wijk

Deze masterclass is één van de vier onderdelen van de Leergang Goed oud worden in de wijk. U kunt de onderdelen los volgen, of meer doen. Volgt u alle vier, dan kunt u de certificaten voor de losse onderdelen omruilen voor een enkel certificaat. Maar eerst, waar gaat deze leergang over? Mensen worden steeds ouder en Nederland vergrijst. Steeds meer ouderen blijven thuis wonen. In de Leergang Goed oud worden in de wijk komen uitdagende vragen aan de orde die van betekenis zijn voor oudere inwoners van wijken en buurten en mensen die vanuit hun vak of passie met oudere inwoners te maken hebben. We beginnen met een module over ouder worden en oud zijn. Inzicht daarin helpt u bij het werk voor en met ouderen in de wijk. De tweede module gaat in op activiteiten met ouderen, ter inspiratie en vol met nuttige tips&tricks. De derde module gaat over blijven wonen in de eigen gemeenschap. Steeds meer bewoners van wijken maken plannen om kleinschalige woon(zorg)voorzieningen te realiseren. Maar hoe pakt u dat aan? De vierde en laatste module gaat hier nog een stuk dieper op in en richt zich met name op de financiering hiervan: het maken van een realistische investeringsbegroting en het opbouwen van een goed bedrijfsmodel.

« terug naar aanbod

Docenten

Heleen André de la Porte

Lees meer

Samenwerking partners

Fonds Sluyterman van Loo

Lees meer

KNHM foundation

Lees meer

NLZVE

Lees meer

Stichting RCOAK

Lees meer

Thema

Community building

Meestal werkt u als actieve bewoners of buurtwerker probleemgericht. Of u nou voorzitter bent van een wijkplatform of wijkcoördinator namens een gemeente. U wilt... Lees meer

Ouder worden

In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Zal het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden bieden om deze groei te realiseren? Actieve... Lees meer

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.