4. Online Masterclass ‘Blijven wonen in de eigen gemeenschap II”

Business cases en begrotingen voor collectieve woon(zorg)voorzieningen

Steeds meer inwonerscollectieven maken zich zorgen over het welzijn en de zorg voor hun ouderen. Regelmatig worden ouderen, bij toenemende zorgbehoefte, gedwongen te verhuizen naar een woonlocatie buiten het eigen dorp of de eigen wijk, weg van familie en sociale contacten. Steeds meer gemeenschappen maken daarom plannen om kleinschalige woonzorgvoorzieningen te realiseren in de eigen gemeenschap, zodat mensen goed oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde buurt.

In deze online masterclass ligt de focus op de uitgangspunten en mogelijkheden om een realistische investeringsbegroting te maken en worden vanuit daar uitstapjes naar het opbouwen van een goed bedrijfsmodel (business case) en bijbehorend meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Er worden verschillende modellen voor het financieren en exploiteren van een kleinschalige woonzorgvoorziening gedeeld. Ook wordt samengewerkt aan een passend referentiekader hiervoor. Denk aan bouwkosten, vierkante meter prijzen, leegstand, vaste lasten voor beheer en onderhoud, verhuurbaar oppervlakte, huurtarieven etc.

Ontwikkeldoelstellingen

Na het volgen van deze online masterclass heeft u voldoende bagage om een programma van eisen te bepalen, een investeringsbegroting op te stellen en de contouren van uw exploitatiebegroting neer te zetten.

Opzet en werkvorm

De twee uur durende online masterclass wordt via Zoom gehouden. Na het aanmelden ontvangt u een uitnodiging met link om deel te nemen aan de online bijeenkomst. De online masterclass bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht, uitwisseling van ervaring en het delen van referentie business cases.

Doelgroep

Bewonerscollectieven en ambtenaren/professionals die zoeken naar een goed onderbouwde en financieel realistische investeringsbegroting en business case voor een kleinschalige woon(zorg)voorziening in collectief beheer.

Deelnemers vertegenwoordigen een collectief/initiatiefgroep en heeft schetsontwerpen voor een specifieke locatie.

Samenwerkingspartners

Deze masterclass wordt aangeboden vanuit een samenwerking tussen: NLZVE, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en KNHM foundation.

Leergang Goed oud worden in de wijk

Deze masterclass is één van de vier onderdelen van de Leergang Goed oud worden in de wijk. U kunt de onderdelen los volgen, of meer doen. Volgt u alle vier, dan kunt u de certificaten voor de losse onderdelen omruilen voor een enkel certificaat. Maar eerst, waar gaat deze leergang over? Mensen worden steeds ouder en Nederland vergrijst. Steeds meer ouderen blijven thuis wonen. In de Leergang Goed oud worden in de wijk komen uitdagende vragen aan de orde die van betekenis zijn voor oudere inwoners van wijken en buurten en mensen die vanuit hun vak of passie met oudere inwoners te maken hebben. We beginnen met een module over ouder worden en oud zijn. Inzicht daarin helpt u bij het werk voor en met ouderen in de wijk. De tweede module gaat in op activiteiten met ouderen, ter inspiratie en vol met nuttige tips&tricks. De derde module gaat over blijven wonen in de eigen gemeenschap. Steeds meer bewoners van wijken maken plannen om kleinschalige woon(zorg)voorzieningen te realiseren. Maar hoe pakt u dat aan? De vierde en laatste module gaat hier nog een stuk dieper op in en richt zich met name op de financiering hiervan: het maken van een realistische investeringsbegroting en het opbouwen van een goed bedrijfsmodel.

« terug naar aanbod

Docenten

Erik Arkesteijn

Senior Adviseur bij KNHM foundation

Lees meer

Hans van Vroonhoven

Kostendeskundige bij Arcadis

Lees meer

Samenwerking partners

Fonds Sluyterman van Loo

Lees meer

KNHM foundation

Lees meer

NLZVE

Lees meer

Stichting RCOAK

Lees meer

Thema

Ouder worden

In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Zal het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden bieden om deze groei te realiseren? Actieve... Lees meer

Vastgoed

Steeds meer gemeenschappen maken plannen om kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de eigen gemeenschap te realiseren, zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde buurt.... Lees meer


Online via Zoom

meer info

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.