1. Masterclass ‘Inzicht in ouder worden en oud zijn’

We worden steeds ouder en Nederland vergrijst. We willen wel oud worden, maar het niet zijn. In deze masterclass komen uitdagende vragen aan de orde. Vragen die van betekenis zijn voor het werk in de wijk, maar ook voor het contact met ouderen in uw persoonlijke kring. Het raakt aan uw eigen ouder worden.

Ontwikkeldoelstellingen

De masterclass levert u meer inzicht in ouder worden en oud zijn. Het helpt u bij het werk voor en met ouderen in de wijk. Deze masterclass maakt u bewust van wat ouder worden betekent en welke invloed de beeldvorming over ouderen en ouder worden daarop heeft. Vanuit die inzichten krijgt u handvatten om het contact met ouderen in uw buurt, wijk of dorp op een andere manier in te steken. Uw eigen blik op ouderen en ouder worden zal na het volgen van deze masterclass niet meer hetzelfde zijn.

Opzet en werkvorm

Tijdens de masterclass is er veel ruimte voor uitwisseling en contact. Er wordt gewerkt met diverse werkvormen: mini-colleges, filmpjes, oefeningen en uitwisseling van ervaringen. In de masterclass staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe kijken we naar ouderen en welke consequenties heeft dat? En hoe zit het eigenlijk met het zelfbeeld van ouderen?
  • Waarom lukt het soms zo slecht om ouderen in beweging te krijgen? Wat gebeurt er in onze hersenen als we ouder worden?
  • Hoe kunnen we ouderen helpen zich thuis te blijven voelen in deze tijd?
  • Hoe kunnen we ons voorbereiden op ons eigen ouder worden?

Doelgroep

Iedereen die – vrijwillig of professioneel – actief betrokken is bij ouderen in de buurt, wijk of het dorp.

Samenwerkingspartners

Deze masterclass wordt aangeboden vanuit een samenwerking tussen: NLZVE, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en KNHM foundation. De masterclass is onderdeel van de leergang ‘Goed oud worden in de buurt’.

Leergang Goed oud worden in de wijk

Deze masterclass is één van de vier onderdelen van de Leergang Goed oud worden in de wijk. U kunt de onderdelen los volgen, of meer doen. Volgt u alle vier, dan kunt u de certificaten voor de losse onderdelen omruilen voor een enkel certificaat. Maar eerst, waar gaat deze leergang over? Mensen worden steeds ouder en Nederland vergrijst. Steeds meer ouderen blijven thuis wonen. In de Leergang Goed oud worden in de wijk komen uitdagende vragen aan de orde die van betekenis zijn voor oudere inwoners van wijken en buurten en mensen die vanuit hun vak of passie met oudere inwoners te maken hebben. We beginnen met een module over ouder worden en oud zijn. Inzicht daarin helpt u bij het werk voor en met ouderen in de wijk. De tweede module gaat in op activiteiten met ouderen, ter inspiratie en vol met nuttige tips&tricks. De derde module gaat over blijven wonen in de eigen gemeenschap. Steeds meer bewoners van wijken maken plannen om kleinschalige woon(zorg)voorzieningen te realiseren. Maar hoe pakt u dat aan? De vierde en laatste module gaat hier nog een stuk dieper op in en richt zich met name op de financiering hiervan: het maken van een realistische investeringsbegroting en het opbouwen van een goed bedrijfsmodel.

« terug naar aanbod

Docenten

Heleen André de la Porte

Lees meer

Rieke Schouten

Lees meer

Samenwerking partners

Fonds Sluyterman van Loo

Lees meer

KNHM foundation

Lees meer

NLZVE

Lees meer

Stichting RCOAK

Lees meer

Thema

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Denk aan een... Lees meer

Ouder worden

In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Zal het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden bieden om deze groei te realiseren? Actieve... Lees meer

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.