Online Masterclass ‘Kantelsessie: van probleemgericht naar gemeenschapsgericht werken in buurten en wijken’

Community building a la ABCD in de praktijk

Meestal werkt u als buurtmaker of buurtwerker probleemgericht. Of u nou voorzitter bent van een wijkplatform of wijk coördinator bent namens een gemeente. U hebt een goede doordachte visie, een programma dat raakt en een actieplan waar vaart in zit. U wilt een betrokken buurt en onderlinge betrokkenheid in de buurt. Buurtgenoten, buurtbewoners die meedoen met het programma. Duurzame veranderingen en meer saamhorigheid in de wijk, maar in de praktijk is dat vaak lastiger dan u denkt.

In deze online masterclass kijken we wat er gebeurt als u het werken aan gemeenschapskracht centraal stelt in plaats van het werken aan inhoudelijke programma’s en problemen. Uw doel is dat bewoners aan het roer staan in hun buurt. We nemen vanzelfsprekendheden bij het werken aan betere wijken en buurten onder de loep. We keren ze om en kijken wat er dan gebeurt. Zoals een start waar het vinden van buurtassets centraal staat in plaats van het werken aan problemen. Meer aanbodgericht werken in plaats van vraaggericht. Niet meer trekken en duwen om bewoners/buurtgenoten te betrekken bij een plan. Minder ophalen, meer delen. Geen onderscheid maken in kwetsbaar en krachtig. Meer denken in buurtmakers in plaats van doelgroepen. Van binnenuit de buurt in plaats van buitenaf.

In twee uur tijd maakt u een vliegensvlugge reis door de wereld van community building in buurten en wijken. Leidraad daarvoor zijn principes van Asset Based Community Development (ABCD), een internationale visie en aanpak voor het werken aan meer gemeenschapskracht van binnenuit de buurt.

Ontwikkeldoelstellingen

  • U leert de meerwaarde van gemeenschapsgericht werken kennen.
  • U maakt kennis met het ambacht van community based werken.
  • U wisselt over praktijksituaties uit, waarin u de kanteling van traditioneel werken naar community gericht werken ervaart.
  • We gaan oefenen met praktijkvoorbeelden en -vragen van deelnemers, zodat u makkelijk de vertaalslag naar uw eigen praktijk kunt maken.
  • U kunt na afloop meer kansen voor het versterken van gemeenschapskracht in wijken en buurten herkennen en daar werk van maken.

Opzet en werkvorm

De twee uur durende online masterclass wordt via Zoom gehouden. Na het aanmelden ontvangt u een uitnodiging met link om deel te nemen aan de online bijeenkomst. Tijdens de online masterclass is er ruimte voor theorie, maar ook voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Tijdens de online masterclass maakt u kennis met principes van ABCD via de ervaringen van deelnemers. In groepjes worden praktijkvoorbeelden uitgewisseld met aansluitend een groepsgesprek over inzichten en weerbarstigheden. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve tools.

Doelgroep

Burgers en/of professionals die zich willen bekwamen in hun (vrijwilligers)werk om de gemeenschap te versterken.

Voor buurtmakers en buurtwerkers die meer gemeenschapsgericht willen werken, zoals community builders, leden van huurdersverenigingen, wijkplatforms, bewonersgroepen, maatschappelijke initiatiefnemers, gebiedsregisseurs, wijknetwerkers, sociaal werkers, wijkconsulenten woningcorporaties, projectleiders van wijkgerichte programma’s en leden van sociale teams.

« terug naar aanbod

Docenten

Birgit Oelkers

community builder bij Plan & Aanpak

Lees meer

Samenwerking partners

Plan & Aanpak

Lees meer

Thema

Community building

Meestal werkt u als actieve bewoners of buurtwerker probleemgericht. Of u nou voorzitter bent van een wijkplatform of wijkcoördinator namens een gemeente. U wilt... Lees meer

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Denk aan een... Lees meer


Online via Zoom

meer info

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.