Thema 'Ouder worden'

In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Zal het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden bieden om deze groei te realiseren? Actieve bewoners starten een eigen initiatief of zijn daarmee al een eind op weg en beroepskrachten geven vaak begeleiding. Meer inzicht in ouder worden en oud zijn helpt bij het werken voor en met ouderen in de wijk. Binnen het thema ‘Ouder worden’ maakt de Ella Vogelaar Academie actieve bewoners en beroepskrachten meer bewust van wat ouder worden betekent. Er worden voorbeelden gegeven van wat werkt.

8 Opleidingen

In deze masterclass krijgt u meer inzicht in ouder worden en krijgt u handvatten om het contact op een andere manier in te steken.

Meer info

U krijgt inzicht in hoe u als professional kan bijdragen aan een DVG. Wie heeft u hiervoor nodig en hoe start u dit?

Meer info

In deze masterclass worden concrete handvatten aangereikt om stapsgewijs te werken aan een dementievriendelijke gemeenschap.

Meer info

Deze masterclass maakt u wegwijs in het organiseren van activiteiten voor ouderen in de wijk en geeft tips wat wel en niet werkt.

Meer info

De online masterclass leidt tot scherpte in de knelpunten en kansen die nu bestaan in de financiering van coöperatief ontwikkeld vastgoed.

Meer info

Wat zijn de demografische ontwikkelingen, hoe is het huidige zorgstelsel en hoe kan de zorg duurzaam worden georganiseerd?

Meer info

In deze masterclass leert u als initiatief bewuste keuzes te maken voor een haalbaar plan voor een collectieve woon(zorg)voorziening.

Meer info

In deze online masterclass ligt de focus op de uitgangspunten en mogelijkheden om een realistische investeringsbegroting te maken.

Meer info

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.