Verdiepingspagina

Stel dat u niet wist dat u een duim had, wat een geweldige ontdekking zou dit dan zijn. Zo ontdekken mensen de afgelopen jaren een extra kracht in samenleving en economie: gemeenschapskracht. Deze was er natuurlijk altijd al, maar is de gemeenschap niet ondergesneeuwd door alle nadruk op markt en overheid? Men lijkt de gemeenschap nu opnieuw te ontdekken, in een nieuwe vorm en met een nieuwe inhoud. Maar wat is het dan precies, gemeenschapskracht? En hoe werkt het in de praktijk? Dit is precies waar wij met de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht aandacht aan willen besteden. Samen met een netwerk bestaande uit mensen die een passie hebben voor, of meer willen weten over gemeenschapskracht.

Op deze pagina kunt u terecht als u verdieping zoekt over het onderwerp gemeenschapskracht. Van inspirerende presentaties, tot essays, video’s en meer.

Nieuwsbrieven

Hier vindt u alle voorgaande edities van de nieuwsbrieven van de Ella Vogelaar Academie.

UITNODIGING - Een seminar over de relatie tussen positieve gezondheid en bewonersinitiatief

Het IPH en de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht (EVAG) nodigen u van harte uit voor een online bijeenkomst op 20 april van 15.30u tot 17.00u. Daarin wordt een korte toelichting gegeven op Positieve Gezondheid en de concept kennisagenda en gaan we vervolgens graag hierover met u in gesprek.

Wonen nu & later

Stadsdorp Vondel Helmers heeft een conferentie georganiseerd waar bewoners in gesprek zijn gegaan met een groot aantal experts en externe partijen. Algeheel doel van de conferentie was ideeën en inspiratie op te doen over de vraag: Hoe maken we onze buurt levensloopbestendig? Aan zes tafels werden zes onderwerpen besproken, die samen antwoord geven op deze vraag, zowel wat betreft wonen als zorg en welzijn.

Herover de openbare ruimte

In Nederland doet de gemeenschap nog steeds onder voor overheid en markt. Terwijl de laatsten veel lering kunnen trekken uit de gemeenschapspraktijk. We interviewden Emanuela Saporito over vraagstukken van collectief bestuur. Wat kunnen we leren van haar Italiaanse praktijk, en met welke obstakels moeten we rekening houden?

Power to the people – Horizontal Subsidiarity as a tool for reclaiming public space

In the Netherlands, the community still falls short of government and market. While the latter can draw a great deal of lessons from community practice. We interviewed Emanuela Saporito on issues of shared administration of common goods. What can we learn from the Italian practice, and what obstacles should we be wary of?

Try-out Ella Vogelaar Academie

Op 3 oktober organiseerden wij een try-out bijeenkomst. Ons doel? Met alle deelnemers bottom-up nadenken over wat de EVAG zou moeten zijn. Zowel inhoudelijk als op het gebied van organisatie en activiteiten.

Kan de gemeenschap de zorg redden?

De gemeenschap is een cruciaal onderdeel van goede zorg in wijken en de vermindering van druk op ziekenhuizen. Maar kan de zorg wel worden aangedreven door de gemeenschap in ons huidige top-down systeem?

De werkelijke tragedie van de commons

Lukt het de overheid om het potentieel van gemeenschappen echt te benutten? Kan gemeenschapskracht vergroot worden, en groeien van onderaf?

Kan de bouw de crisis aan? Over samenwerken en gemeenschapskracht

Welke crisis bedoelen we en begrijpen we wat we moeten en kunnen doen? En hoe kun je een enkel middel inzetten voor meer doelen? Over liefde voor het vak, professionaliteit, het recht om uit te dagen en ruimte maken om binnen en buiten de lijntjes te kleuren.

Gemeenschapskracht, wat is dat eigenlijk?

Gemeenschapskracht groeit als idee en als beweging. Maar wat betekent het in de praktijk? Wat zijn de implicaties voor het beleid? En wat is de volgende stap voor dit nieuwe paradigma? Adam Lent, Chief Executive van New Local, gaat in op een aantal vragen.

Democratische innovaties in de energietransitie

Een belangrijke innovatie is de opkomst van de zogenaamde energiegemeenschap. Deze draait vooral om actieve bewoners en met zo’n gemeenschap hebben zij een aantal rechten die bedrijven niet hebben. Dit geeft hen mogelijkheden om in hun eigen buurt aan de slag te gaan.

Power to the people: geef de energiemarkt terug aan de burger

De meeste Nederlandse huishoudens hebben geen inzicht in en geen zeggenschap over gas en licht, twee fundamentele basisbehoeften. Volgens coöperatiebestuurder Siward Zomer kan dat anders. Met een gedemocratiseerd energiesysteem, waarin iedereen kan meedoen.

Burgerinitiatieven als noodzakelijke partners voor een zwakke overheid

Zijn burgerschapsbewegingen van onderaf een serieuze oplossing voor de grote publieke problemen zoals de klimaat- en energiecrisis, het stikstofprobleem en het vastlopen van zorg- en onderwijssystemen? En hoe komt die burgerkracht dan het beste tot zijn recht?

Pleidooi voor een nieuw samenspel tussen overheid, markt en de gemeenschap

We hebben te maken met een cumulatie van klimaat-, ecologische-, waarden-, landbouw-, stikstof- en bestuurscrisis. Hoe komen we hieruit? Wat moeten en kunnen we doen? Het is het nodig dat overheden, marktpartijen en burgers op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Maak ruimte voor een moderne trias politica.

Internetconsultatie Wet Markt en Overheid

De gemeenschap’ groeit uit tot een rechtsfiguur, maar wat betekent dat? Zie hoe we daarmee omgaan in de Internetconsultatie over de Wet Markt en Overheid.

Een pleidooi voor een nieuw samenspel tussen overheid, markt en gemeenschap

Op 8 september vond de Over Dwars Lezing 2022 plaats, waar Jurgen van der Heijden en Ben Spiering een pleidooi hielden over een nieuw samenspel tussen overheid, markt en de gemeenschap. Hoe de driehoek van burgers, marktpartijen en overheden veel effectiever met elkaar kan samenwerken.

Hoe markt, overheid en gemeenschappen in evenwicht brengen?

Het machtsevenwicht binnen de trias politica werkt om de drie heel verschillende takken van de overheid met elkaar te verzoenen. Zou deze methode ook kunnen helpen om markt, overheid en gemeenschappen in evenwicht te brengen? Tijdens het State of Conflict congres gingen Jurgen van der Heijden (EVAG) en Mike Duijn (GovernEUR) in op deze vraag.

Gemeenschapskracht in de praktijk

Hoe kan gemeenschapskracht meer zeggenschap krijgen? New Local formuleerde hiervoor drie uitgangspunten, als onderdeel van hun onderzoek naar ‘community power in practice’

‘Vrij, Gelijk & Samenleven’

Toe aan een nieuwe economie en samenleving? Samen kunnen we die creëren. Hoe? Dat lees je in het boek van Damaris Matthijsen ‘Vrij, Gelijk & Samenleven’. In deze aflevering van De Broedplaats vertelt zij erover.

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2024 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.