Webinar ‘Duurzame ouderenzorg’

Samen organiseren we de zorg beter


De demografische ontwikkelingen zorgen voor een toenemende druk op ons zorgstelsel. In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Dit zal grote gevolgen hebben voor de vraag naar zorg, ondersteuning en passende huisvesting. Bij ongewijzigd beleid moet in 2040 een kwart van de mensen in de zorg werken om aan de vraag te voldoen. De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden zal bieden om deze groei te realiseren. Moeten we überhaupt het heil wel verwachten van het systeem? Of is het wellicht beter om burgers in de gelegenheid te stellen de zorg en ondersteuning van ouderen in hun wijk of dorp te organiseren? En hoe ziet dat er dan uit?

Ontwikkeldoelstellingen

Wat brengt dit webinar u?

  • Inzicht in de te verwachten demografische ontwikkelingen: waar hebben we het eigenlijk over als het gaat om ouderen? En hoe ziet de volgende generatie ouderen er uit?
  • Kennis van de inrichting van ons huidige zorgstelsel en de gevolgen hiervan voor de ouderenzorg.
  • Een overzicht van de stelselwijzigingen die worden overwogen om de zorg duurzaam te organiseren.
  • Inzicht in de rol van burgers/actieve bewoners van wijken en dorpen in de zorg voor hun oudere medebewoners, de nuldelijns zorg.
  • Een visie op hoe we de informele en nuldelijns zorg kunnen integreren in de zorg die het systeem levert en hoe dit een oplossing kan zijn voor de uitdagingen in de ouderenzorg.

Opzet en werkvorm

Het webinar bestaat uit zes blokken. Het totale webinar duurt 29:56 minuten. Na het bekijken van alle blokken kunt u het webinar onbeperkt terugkijken.

Blok 1: Ouderen in 2040. Welke ontwikkelingen zien we?
Blok 2: De zorg voor ouderen, hoe werkt het nu?
Blok 3: Wonen met zorg, levensloopbestendig wonen.
Blok 4: Toekomst van de ouderenzorg.
Blok 5: Zorgen voor elkaar in vitale wijken en dorpen.
Blok 6: Samenwerken naar een duurzame ouderenzorg.

Doelgroep

Het webinar is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt over de houdbaarheid van ons stelsel van zorg en ondersteuning van ouderen. Dit kunnen ouderen zelf zijn, maar ook beleidsmakers, professionals en actieve burgers.

« terug naar aanbod

Docenten

Jan Smelik

algemeen coördinator bij Nederland Zorgt voor Elkaar

Lees meer

Samenwerking partners

NLZVE

Lees meer

Thema

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Denk aan een... Lees meer

Ouder worden

In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Zal het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden bieden om deze groei te realiseren? Actieve... Lees meer


Flexibel waar en wanneer het u past

meer info

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2024 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.