Thema 'Gemeenschapskracht'

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Denk aan een busje dat gezamenlijk wordt ingezet om boodschappen te doen, kinderen naar school te brengen en anderen naar de dagopvang te brengen. Hoe gaat dat precies, wat zijn de werkende principes van gemeenschapskracht? Is dat bijvoorbeeld het welzijn dat loskomt door zoiets samen aan te pakken, is dat kostenbesparing, of allebei? Wat betekent dit voor de overheid en democratie? Binnen het thema ‘Gemeenschapskracht’ laat de Ella Vogelaar Academie actieve bewoners en beroepskrachten zien hoe u hiermee omgaat.

12 Opleidingen

In deze masterclass krijgt u meer inzicht in ouder worden en krijgt u handvatten om het contact op een andere manier in te steken.

Meer info

U krijgt inzicht in hoe u als professional kan bijdragen aan een DVG. Wie heeft u hiervoor nodig en hoe start u dit?

Meer info

In deze masterclass worden concrete handvatten aangereikt om stapsgewijs te werken aan een dementievriendelijke gemeenschap.

Meer info

U krijg inzicht in de concepten om de fasen in de levensloop van een netwerk te leren herkennen en te begrijpen.

Meer info

In deze masterclass ontwikkelt en versterkt u uw vaardigheid om te netwerken met maatschappelijke doelstellingen.

Meer info

In deze online masterclass maakt u kennis met de basisprincipes van DeelGenootschap en laat u zien hoe u het kunt toepassen.

Meer info

Aan de hand van voorbeelden leert u hoe u bewoners in uw buurt kunt inzetten voor meer dan wonen en hierdoor extra waarde creëert.

Meer info

U leert de meerwaarde van gemeenschapsgericht werken kennen en maakt u kennis met de principes van ABCD.

Meer info

U maakt kennis met de principes van gemeenschapskracht en met de methodiek van met elkaar waarderend onderzoeken.

Meer info

Wat zijn de demografische ontwikkelingen, hoe is het huidige zorgstelsel en hoe kan de zorg duurzaam worden georganiseerd?

Meer info

U krijgt inzicht in hoe bewoners hun buurt gebruiken, maatschappelijke waarde creëren en daarmee kosten kunnen worden bespaard.

Meer info

In dit webinar maakt u kennis met een visie op community building in buurten en wijken die internationaal beproefd is: ABCD.

Meer info

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.