Webinar ‘Communitybuilding a la ABCD’

Radicale veranderstrategie in wijken en buurten


Het werken aan betrokken buurten en duurzame wijkverbetering gaat hand in hand met het werken aan meer gemeenschapskracht. In dit webinar maakt u kennis met een visie op community building in buurten en wijken die internationaal beproefd is: ABCD, Asset Based Community Development. ABCD is inmiddels ook in talloze wijken in Nederland de motor bij het zichtbaar maken en versterken van gemeenschapskracht, en daarmee een motor voor krachtige plekken waar bewoners zich sterk maken voor hun buurt.

In het webinar krijgt u een beeld van wat ABCD is en wat er in buurten en wijken kan veranderen als gemeenschapskracht centraal staat en gemeenschappen leidend zijn.

U krijgt inzicht in de oorsprong en de kernprincipes van ABCD en de toepassing daarvan in de praktijk. Het ambacht van community builder komt aan bod en de verschillen tussen traditioneel en community based werken. Zowel in het werk van individuele community builders, wijkorganisaties, bewonersgroepen, maatschappelijke initiatieven als ook van professionals en ambtenaren en in de onderlinge samenwerking.

Ontwikkeldoelstellingen

Dit webinar biedt geen stappenplannen, toolkit of methodieken. U leert een andere bril op te zetten, waarmee u naar een of uw eigen wijk en buurt kijkt. Niet vanuit tekorten maar vanuit de kracht, niet óver bewoners/buren beslissen, maar door en met hen. Het geeft u handelingsperspectieven hoe u ABCD als radicale veranderstrategie kunt inzetten en uw buurt- en wijkwerk community based kunt organiseren. Hoe gemeenschapskracht de motor kan zijn voor duurzame wijkverbetering en welke paradigma-shifts daarvoor nodig zijn.

Opzet en werkvorm

Het webinar bestaat uit zes blokken. Het totale webinar duurt 01:38:55 minuten. Na het bekijken van alle blokken kunt u het webinar onbeperkt terugkijken.

  • Blok 1 gaat over waarom gemeenschappen in buurten ertoe doen en op zichzelf van waarde zijn. Het gaat om wat ze kunnen ‘produceren’ en waarom ze niet anders dan van bewoners kunnen zijn.
  • Blok 2 houdt zich bezig met de principes en de oorsprong van ABCD. Het is geen methode, maar er zijn wel leidende principes waarop het gebouwd is en die principes vormen het radicale bouwmateriaal van community building á la ABCD.
  • Blok 3 is ABCD in de praktijk. Daar komt ABCD tot zijn recht. Het is een blok met praktijkvoorbeelden, maar meer nog gaat het over het ambacht community building en de bewuste keuzes die ABCD van community builders vraagt. Ook laten we verschillende toepassingsmogelijkheden zien als u met een bepaald issue in uw buurt aan de slag wilt.
  • Blok 4 richt zich op het werk van de professional. Hoe wordt u partner van bewoners als u community based aan de slag gaat? Er komen zeven verandersleutels aan bod, die u vooral als werkwoord moet zien en gebruiken. Ze zijn bepalend voor het op gang brengen van gemeenschapskracht. Ook worden er vragen gesteld bij de effecten van traditionele interventies.
  • In blok 5 staan we stil bij het in beeld brengen van de impact van ABCD-community building. Hoe krijgt u een antenne voor het zien van veranderingen in de buurt? Welke functie heeft een Pas op de plaats-gesprek? En welke vragen kunt u stellen als u de impact van community building boven water wilt halen? Zodat u ook de omslag kunt maken van extern evalueren naar samen als buurtgemeenschap vooruitgang boeken en van uw eigen ontwikkelingen leren.
  • Blok 6 is het laatste blok, het heet Winstwaarschuwing en benoemt het harde werk, de tegenwind, het gedoe en de kleine stapjes die ook bij ABCD horen. De verhalen die u misschien niet wilt horen, maar community building is soms ook uw handen vies maken.

Doelgroep

Mensen die zich willen bekwamen in het versterken van (hun) gemeenschap, in het buurt maken/buurtwerk op basis van ABCD-principes. Zoals buurtmakers, buurtwerkers, managers en bestuurders van wijkorganisaties, bewonersinitiatieven, gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.

 

« terug naar aanbod

Docenten

Birgit Oelkers

community builder bij Plan & Aanpak

Lees meer

Joop Hofman

directeur eigenaar bij Rode Wouw

Lees meer

Samenwerking partners

Plan & Aanpak

Lees meer

Rode Wouw

Lees meer

Thema

Community building

Meestal werkt u als actieve bewoners of buurtwerker probleemgericht. Of u nou voorzitter bent van een wijkplatform of wijkcoördinator namens een gemeente. U wilt... Lees meer

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Denk aan een... Lees meer


Flexibel waar en wanneer het u past

meer info

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2024 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.