Thema 'Community building'

Meestal werkt u als actieve bewoners of buurtwerker probleemgericht. Of u nou voorzitter bent van een wijkplatform of wijkcoördinator namens een gemeente. U wilt een betrokken buurt en onderlinge betrokkenheid, buurtbewoners die meewerken aan duurzame veranderingen en meer saamhorigheid in de wijk. In de praktijk is dat vaak lastiger dan u denkt. Binnen het thema ‘Community building’ helpt de Ella Vogelaar Academie actieve bewoners en beroepskrachten om een andere bril op te zetten, waarmee u naar uw eigen wijk en buurt kijkt. Niet vanuit tekorten maar vanuit de kracht, niet óver bewoners en buren beslissen, maar door en met hen.

7 Opleidingen

U krijg inzicht in de concepten om de fasen in de levensloop van een netwerk te leren herkennen en te begrijpen.

Meer info

In deze masterclass ontwikkelt en versterkt u uw vaardigheid om te netwerken met maatschappelijke doelstellingen.

Meer info

Deze masterclass maakt u wegwijs in het organiseren van activiteiten voor ouderen in de wijk en geeft tips wat wel en niet werkt.

Meer info

U leert de meerwaarde van gemeenschapsgericht werken kennen en maakt u kennis met de principes van ABCD.

Meer info

U maakt kennis met de principes van gemeenschapskracht en met de methodiek van met elkaar waarderend onderzoeken.

Meer info

U krijgt inzicht in hoe bewoners hun buurt gebruiken, maatschappelijke waarde creëren en daarmee kosten kunnen worden bespaard.

Meer info

In dit webinar maakt u kennis met een visie op community building in buurten en wijken die internationaal beproefd is: ABCD.

Meer info

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.