Wonen

1. Masterclass ‘Inzicht in ouder worden en oud zijn’

In deze masterclass krijgt u meer inzicht in ouder worden en krijgt u handvatten om het contact op een andere manier in te steken. Lees verder »

Online Masterclass ‘Professioneel werken in een DVG’

U krijgt inzicht in hoe u als professional kan bijdragen aan een DVG. Wie heeft u hiervoor nodig en hoe start u dit? Lees verder »

Masterclass ‘Werken aan een lokale dementievriendelijke gemeenschap’

In deze masterclass worden concrete handvatten aangereikt om stapsgewijs te werken aan een dementievriendelijke gemeenschap. Lees verder »

Masterclass ‘Impact Financiering van uw bewonersinitiatief’

Deze masterclass geeft u inzichten in de manieren van financieren en helpt u om die waarde te meten en te managen. Lees verder »

2. Masterclass ‘Activiteiten met ouderen’

Deze masterclass maakt u wegwijs in het organiseren van activiteiten voor ouderen in de wijk en geeft tips wat wel en niet werkt. Lees verder »

Online Masterclass ‘Samenwerken in DeelGenootschap’

In deze online masterclass maakt u kennis met de basisprincipes van DeelGenootschap en laat u zien hoe u het kunt toepassen. Lees verder »

Online Masterclass ‘Economie door actieve bewoners’

Aan de hand van voorbeelden leert u hoe u bewoners in uw buurt kunt inzetten voor meer dan wonen en hierdoor extra waarde creëert. Lees verder »

Online Masterclass ‘Kantelsessie: van probleemgericht naar gemeenschapsgericht werken in buurten en wijken’

U leert de meerwaarde van gemeenschapsgericht werken kennen en maakt u kennis met de principes van ABCD. Lees verder »

Online Masterclass ‘Financiering coöperatief ontwikkeld vastgoed’

De online masterclass leidt tot scherpte in de knelpunten en kansen die nu bestaan in de financiering van coöperatief ontwikkeld vastgoed. Lees verder »

Masterclass ‘Gemeenschapskracht in de praktijk’

U maakt kennis met de principes van gemeenschapskracht en met de methodiek van met elkaar waarderend onderzoeken. Lees verder »

Webinar ‘Duurzame ouderenzorg’

Wat zijn de demografische ontwikkelingen, hoe is het huidige zorgstelsel en hoe kan de zorg duurzaam worden georganiseerd? Lees verder »

Webinar ‘Gemeenschapskracht, wat is dat?’

U krijgt inzicht in hoe bewoners hun buurt gebruiken, maatschappelijke waarde creëren en daarmee kosten kunnen worden bespaard. Lees verder »

3. Masterclass ‘Blijven wonen in de eigen gemeenschap I’

In deze masterclass leert u als initiatief bewuste keuzes te maken voor een haalbaar plan voor een collectieve woon(zorg)voorziening. Lees verder »

4. Online Masterclass ‘Blijven wonen in de eigen gemeenschap II”

In deze online masterclass ligt de focus op de uitgangspunten en mogelijkheden om een realistische investeringsbegroting te maken. Lees verder »

Webinar ‘Communitybuilding a la ABCD’

In dit webinar maakt u kennis met een visie op community building in buurten en wijken die internationaal beproefd is: ABCD. Lees verder »

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2023 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.