Thema's binnen de Ella Vogelaar Academie

Hieronder vindt u een overzicht van alle thema’s waarin de Ella Vogelaar Academie Masterclasses, Online Masterclasses en Webinars aanbiedt.

  • Community building: Meestal werkt u als actieve bewoners of buurtwerker probleemgericht. Of u nou voorzitter bent van een wijkplatform of wijkcoördinator namens een gemeente. U wilt een betrokken buurt en onderlinge betrokkenheid, buurtbewoners die meewerken aan duurzame veranderingen en meer saamhorigheid in de wijk. In de praktijk is dat vaak lastiger dan u denkt. Binnen het thema ‘Community building’ helpt de Ella Vogelaar Academie actieve bewoners en beroepskrachten om een andere bril op te zetten, waarmee u naar uw eigen wijk en buurt kijkt. Niet vanuit tekorten maar vanuit de kracht, niet óver bewoners en buren beslissen, maar door en met hen. Bekijk aanbod met thema 'Community building'
  • Economie: Een woning is om in te wonen, maar actieve bewoners gebruiken bijvoorbeeld daken en tuinen voor energie, klimaat en voedsel. Zij zien de woning als een plek om ook zorg te ontvangen en door daaraan samen te werken, maken zij de buurt fraaier en gezelliger. Dit is een omkering van de economie: de woning is geen middel tot alleen wonen, maar tot veel meer. Ook auto’s, pleinen, sociale contacten, talenten en tal van andere middelen gaan dienen voor veel doelen tegelijkertijd. Dat is een hele praktische, maar ook een hele andere economie. Binnen het thema ‘Economie’ helpt de Ella Vogelaar Academie actieve bewoners en beroepskrachten om deze economie te leren kennen. Bekijk aanbod met thema 'Economie'
  • Gemeenschapskracht: Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Denk aan een busje dat gezamenlijk wordt ingezet om boodschappen te doen, kinderen naar school te brengen en anderen naar de dagopvang te brengen. Hoe gaat dat precies, wat zijn de werkende principes van gemeenschapskracht? Is dat bijvoorbeeld het welzijn dat loskomt door zoiets samen aan te pakken, is dat kostenbesparing, of allebei? Wat betekent dit voor de overheid en democratie? Binnen het thema ‘Gemeenschapskracht’ laat de Ella Vogelaar Academie actieve bewoners en beroepskrachten zien hoe u hiermee omgaat. Bekijk aanbod met thema 'Gemeenschapskracht'
  • Ouder worden: In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Zal het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden bieden om deze groei te realiseren? Actieve bewoners starten een eigen initiatief of zijn daarmee al een eind op weg en beroepskrachten geven vaak begeleiding. Meer inzicht in ouder worden en oud zijn helpt bij het werken voor en met ouderen in de wijk. Binnen het thema ‘Ouder worden’ maakt de Ella Vogelaar Academie actieve bewoners en beroepskrachten meer bewust van wat ouder worden betekent. Er worden voorbeelden gegeven van wat werkt. Bekijk aanbod met thema 'Ouder worden'
Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2024 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.